jarac i rak. prodigitalizers. Jeste jarac veoma tvrdoglav i ponosan